مجموع بازبیننده ی MD5 چیست (What's MD5 check SUM)

(523 مجموع کلمات موجود در متن)
(8561 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی [1]

نام مقاله :مجموع بازبیننده یMD5 Checksum )MD5 )

نویسنده: نوید

  مجموع بازبیننده ی MD5 یک رشته است که توسط یک الگوریتم ریاضی تولید می شود و به شما این امکان را می دهد تا دو فایل متمایز از هم را تشخیص بدهید ، در زمان باز بینی(Check) اگر یک بیت از اطلاعات متفاوت باشد رشته ی به دست آمده به کل متمایز خواهد بود. از این بازبیننده برا ی حصول اطمینان از صحت اطلاعات دانلود شده یا کپی شده استفاده می شود ، به این نحو که اگر فایلی را کپی کنید می توانید در مجموع MD5 آن را با فایل اصلی تطبیق بدهید و اگر حتی یک بیت تفاوت وجود داشته باشد رشته ی حاصل متمایز خواهد بود. برای روشن تر شدن این موضوع به نمونه ی زیر توجه کنید:
  شما یک برنامه از اینترنت دریافت کرده اید برای آن که بدانید این برنامه اصل است یا خیر می توانید به سایت رسمی آن رفته و از رشته ی MD5آن کسب اطلاع کنید این رشته می تواند عددی مشابه :393a5ca445f6965873eca0259a17f833باشد ، حال مجموع MD5 فایل خود را محاسبه کنید، چطور این کار را بکنید؟ به راحتی تایپ ۶ کاراکتر!!tux@GNUIran:$md5sum your_downlod_file. tgzاگر اعداد دقیقا برابر هم بودند فایل شما اصل است و اگر نه فایل شما دست کاری شده است. توجه کنید که الگوریتمی که مقدار MD5 را محاسبه می کند بسیار دقیق است و برای هر فایل یک رشته ی منحصر به فرد تولید می کند. شما می توانید از این روش برای تبادل اطلاعات خود نیز استفاده کنید ،‌یک فایل را از طریق نامه ی الکترونیکیبرای دوستتان بفرستید و از او بخواهید مجموع بازبیننده ی MD5 فایلی را که دریافت کرده با رشته ای که شما دارید مقایسه کند ، اگر یکسان نبود احتمال دست کاری یک فرد بد خواه در میانه ی راه وجود دارد. این ابزار ساده اما کار آمد فکر اولیه ی تولید نرم افزار های بسیاری برای تصدیق صحت فایل ها ست مانند Tripwire که در یک سیکل زمانی (که شما به نرم افزار می دهید) سیستم شما را چک کرده و هر گونه تغییری را در فایل ها به شما گوش زد می کند. استفاده ی دیگری که از این روش می توان کرد اطلاع از صحت CDهای شماست، شما دیروز CDتوزیع لینوکس محبوبتان را خریدید یا کپی کرده اید اما وقتی در درایو CD خود می گذارید کار نمی کند ، مشکل از کامپیوتر شماست یا سی دی؟برای اطلاع از این موضوع از CD خود یک Image تهیه کنید اگر نمی دانید چطور از دستور زیر استفاده کنید. (به شرطی که CD شما به آدرس dev/cdrom/باشد):

tux@GNUIran:$dd if=/dev/cdrom of=/home/user_name/cd_image. iso  حالا مجموع MD5 فایل ISO خود را محاسبه کنید و مقدار این رشته را با مقداری که در سایت رسمی آن بخش دانلود ها نوشته یا با Iso CDدوستتان که برایتان کپی کرده مقایسه کنید اگر یکسان نبودند مشکل از CDشماست و باید از ابتدا کپی شود.
    موفق باشید.

  
[ بازگشت به نرم افزار‌ کاربردی [2] | صفحه اصلی بخش مقالات [3] ]
امتیاز دهی 1/10
_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=2&allpages=1&theme=Printer
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=1
  [3] http://www.gnuiran.org/Articles