خبرها [1]: تور تصویری Ubutu 6.06 [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
Ubuntu [3]

سایت OSDir [4] در دو تور تصویری به بررسی Ubuntu 6.0.6 و Kubuntu 6.0.6 پرداخته است.در حال حاضر آخرین نسخه‌ی تست این توزیع Ubuntu Flight 6 است که در حقیقت یک نسخه‌ی آلفا از Dapper Drake است. نسخه‌ی Ubuntu شامل GNOME و Kubuntu شامل KDE آخرین نسخه هستند. در صورتی که مایل به دیدن تور تصویری Ubuntu 6.06 Flight6 هستیدمی‌توانید اینجا [5]کلیک کنید. برای دیدن تصاویر Kubuntu 6.0.6 Flight 6 اینجا [6] کلیک کنید.


_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=1
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=724
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=59
  [4] http://www.osdir.com
  [5] http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=607&slide=1&title=ubuntu+6.06+flight+6+screenshots
  [6] http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=608&slide=1&title=kubuntu+6.06+flight+6+screenshots