خبرها [1]: برگزاری کنفرانس در رابطه با OpenOffice 3.0 [2]

نوشته شده توسط : matarodi در تاریخ چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
OpenOffice.org [3]
در ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه امسال، مصادف با ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۶ در شهر لیون فرانسه ،کنفرانسی در رابطه با OpenOffice برای عموم علاقه مندان برگزار خواهد شد. کلیه علاقه مندان و توسعه دهندگان تا ۱۱ خرداد ماه مصادف با ۱ ژوئن فرصت دارند مقالات خود را به این کنفرانس ارایه تا دعوت نامه برای آنان ارسال گردد. موضوعات این کنفرانس بیشتر در ارتباط با موضوعات زیر خواهد بود: ۱- موضوعات عمومی شامل : OpenOffice.org 3.0 - پشتیبانی و روشهای مهاجرت و ..... ۲- موضوعات آموزشی شامل : OpenOffice.org در مدارس و دانشگاهها و ...... ۳- مدیریت های عمومی شامل : بررسی و مطالعه OpenOffice.org در دولت ها و ... ۴- موضوعات اینترپرایز شامل : مطالعه در کاربرد OpenOffice.org در بخش خصوصی و ... ۵- موضوعات توسعه شامل : ابزارهای توسعه و کدهای توسعه و چگونگی کار با آن و ... ۶- قالب های XML و OASIS و ...... برای اطلاعات بیشتر به سایت OpenOffice.org [4] مراجعه نمایید.
_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=1
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=719
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=103
  [4] http://marketing.openoffice.org/ooocon2006/cfp.html