مقاله‌ی آموزشی [1]: ۱۰ ابزار برای مدیران سیستم [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ دوشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۸۵
Article [3]

Vadia Bodgan در مقاله‌ای به بررسی ۱۰ ابزاری که از آن‌ها بسیار استفاده می‌کند پر داخته است. Vadia Bogdan خود مدیر سیستم‌‌‌های Linux [4]و FreeBSD [5] است. او به بررسی ابزارهای GNUCreen و FUSE و GBDE و Mandatory Access Control و Pkg_cutleaves و Birthday و Figaro's Password Manager و Graphviz و Wmweather و Portaudit پرداخته است. این مقاله در سایت Linux.com منتشر شده است و برای خواندن آن می‌ةوانید اینجا [6]را کلیک [7]کنید.

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=3
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=702
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=31
  [4] http://www.linux.org/
  [5] http://www.freebsd.org/
  [6] http://enterprise.linux.com/article.pl?sid=06/04/03/1718236&from=rss
  [7] http://enterprise.linux.com/article.pl?sid=06/04/03/1718236&from=rss