انتشار جدید [1]: GNOME نسخه‌ی 2.13.90 [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۸۴
GNOME [3]

نسخه‌ی 2.1390 میزکار محبوب GNOME منتشر شد، در این نسخه رابط گرافیکی فریز شد و این بدان معناست که برای نسخه‌ی نهایی سری 2.13 از همین رابط گرافیکی استفاده خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر :
دانلود : Desktop [4] | Platform [5] | Binding [6]
خبرها: Desktop [7] | Platform [8] | Binding [9]
و گزارش باگ [10].

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=4
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=593
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=67
  [4] http://ftp.gnome.org/pub/gnome/desktop/2.13/2.13.90/
  [5] http://ftp.gnome.org/pub/gnome/bindings/2.13/2.13.90/
  [6] http://ftp.gnome.org/pub/gnome/platform/2.13/2.13.90/
  [7] http://ftp.gnome.org/pub/gnome/desktop/2.13/2.13.90/NEWS
  [8] http://ftp.gnome.org/pub/gnome/platform/2.13/2.13.90/NEWS
  [9] http://ftp.gnome.org/pub/gnome/desktop/2.13/2.13.90/NEWS
  [10] http://bugzilla.gnome.org/