مقاله‌ی آموزشی [1]: استفاده از SSH در حالت chroot [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۸۴
Article [3]

در این مقاله [4] روش نصب و تنظیم یک OpenSSH که Chroot شده باشد توضیح داده شده است. شما می‌توانید کنترل یک کاربر را به دست بگیرید بدون این که بتوانید تمام قسمت‌های خارجی سیستم را مدیریت کنید. دسترسی شما به یک دایرکتوری خاص محدود می‌شود. این مقاله بر اساس توزیع دبیان [5] می‌باشد.


_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=3
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=592
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=31
  [4] http://www.howtoforge.com/chrooted_ssh_howto_debian
  [5] http://www.debian.org