مقایسه [1]: رشد چشمگیر توزیع دبیان در بین سرویس دهنده های وب [2]

نوشته شده توسط : matarodi در تاریخ شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۸۴
Debian [3]
اکنون توزیع دبیان چشمگیر ترین - پایدارترین - سریعترین رشد را در بین توزیع های مختلف لینوکس برای سرویس دهنده های وب داشته است. این رشد بنا به گزارش سایت Netcraft در ماه دسامبر به بیش از ۱.۲ میلیون سایت فعال رسیده است که اکنون نیز سیر صعودی دارد. رشد چشمگیر استفاده از توزیع دبیان در مناطقی از اروپای مرکزی نظیر Komplex, Lycos Europe, Proxad and Deutsche Telecom بسیار قابل توجه است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا [4] مراجعه کنید.
_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=9
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=503
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=8
  [4] http://news.netcraft.com/archives/2005/12/05/strong_growth_for_debian.html