دبیان: از اینجا به کجا باید رفت؟ [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ چهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۸۴
Debian [2]

یان مورداک [3] از دبیان می‌گوید. «بالاخره دبیان سارژ منتشر شد. خوب که چی؟ اگر از من بپرسید، (اگر نپرسید هم، در هر صورت من می‌گویم) دبیان باید دو اولویت برای انتشار بعدی داشته باشد: ۱. قراردادن یک چرخه زمانی برای انتشار دبیان تا چیزی که برای سارژ رخ داد، دوباره تکرار نشود. ۲. نگه داشتن خانواده در حال رشد مشتقات دبیان حول یک هسته‌ی رایج که دبیان نامیده می‌شود. اگر ما کاری حقیقی و بالقوه در رابطه با این دو مشکل انجام ندهیم، دبیان با هر انتشارش نامنسجم‌تر خواهد شد...»
متن کامل را از اینجا [4] بخوانید.

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=392
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=8
  [3] http://www.ianmurdock.com
  [4] http://ianmurdock.com/?p=239