مصاحبه [1]: لینوس، لینوکس و خانواده BSD را مقایسه می‌کند. [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ چهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۸۴
اخبار [3]

سایت NewsForge.com [4] یک مصاحبه با لینوس تروالدز انجام داده است. در این مصاحبه می‌خوانیم: «من اخیرا از لینوس تروالدز درباره افکارش مربوط به قوت و ضعف لینوکس و BSD پرسیدم و اینکه چقدر احتمال همکاری بین کرنل لینوکس و BSD وجود دارد. من سوالاتم را با بیان نظراتم که چند سال پیش از یک کنفرانس Usenix در سان‌دیگو برداشت کرده بودم، مطرح کردم. سخنران کنفرانس او بود و گروهی از کاربران BSD درست به ردیف جلو آمدند تا به حرف‌های او گوش کنند. در واقع، آنها با او می‌خندیدند و لطیفه می‌گفتند. در آخر کنفرانس یک کلاه با عکس یک شاخ روی آن، که خود نیز بر سر داشتند، به لینوس دادند. یک سمبل آشنا برای طرفداران BSD !»
متن این مصاحبه [5]

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=7
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=391
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=2
  [4] http://www.newsforge.com
  [5] http://os.newsforge.com/os/05/06/09/2128249.shtml?tid=2&tid=8