GNU/GPL Version 3 [1]

نوشته شده توسط : ali_pourian در تاریخ سه شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۸۴
GNU [2]

پنجشنبه گذشته در شهر بوستون آمریکا، در بنیاد نرم‌افزار آزاد ( Free Software Foundtion -FSF) مجوز GPL نسخه 3 توسط آقای ریچارد استالمن و ابن موگلن بررسی و درباره آن بحث شد. مجوزهای عمومی رسمی گنو از سال 1991 که نسخه 2 آن بود تا کنون بدون تغییر مانده بود که با شرایط جدید و مسایل جدید پیش آمده نیاز به باز بینی و بروزرسانی احساس می شد. تغییرات عمده مربوط به توانایی بکارگیری مجوز GPL تحت شرایط بین‌المللی است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا [3] مراجعه کنید.

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=389
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=124
  [3] http://lwn.net/Articles/139297/