یک بررسی [1]: سیستم‌عامل کامپیوتر من: Frugalware [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴
Frugalware [3]
چرا من از پروژه‌ی کوچکی مثل Frugalware [4] به عنوان سیستم‌عامل کامپیوتر خودم استفاده می‌کنم؟ چون ابزارها، سادگی و سرگرمی‌هایی که از یک سیستم‌عامل انتظار دارم را در اختیارم قرار می‌دهد.
ادامه‌ی این بررسی [5]
_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=2
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=387
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=126
  [4] http://frugalware.org/
  [5] http://os.newsforge.com/os/05/06/03/2046247.shtml?tid=152&tid=2