راهنمای کار با KDE برای تازه‌کاران [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ پنجشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۸۴
KDE [2]
سایت ReallyLinux.com [3] اعلام کرد که محیط KDE اغلب کاربران غیرِ فنی را به خود جذب می‌کند. برای کمک کردن به این کاربران متوسط، Andrea W. Cordingly به همراه نویسندگان ReallyLinux.com [4] یک راهنمای مقدماتی برای KDE نوشته‌اند.
خواندنِ این راهنمای بسیار ساده و مقدماتی برای محیط KDE [5] را به تمام کاربران تازه‌کار توصیه می‌کنیم.

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=384
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=63
  [3] http://www.reallylinux.com
  [4] http://www.reallylinux.com
  [5] http://www.reallylinux.com/docs/kdeintro.shtml