خبرها [1]: پلاگین MP3 برای فدورا کور ۳ [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ جمعه، ۲۲ آبان ۱۳۸۳
Fedora [3]
 اگر از فدورا کور ۳ استفاده می کنید و هنوز موفق نشدید به mp3 های خود گوش کنید و لذت ببرید ، می توانید از این آدرس پلاگین مربوطه را دریافت کنید. برای نصب این پلاگین rpm به روش زیر اقدام کنید :


[root@localhost ~]# rpm -Uvh xmms-mp3-1.2.10-0.lvn.2.3.i386.rpm
Note:xmms-mp3-1.2.10-0.lvn.2.3.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
Initializing ....          ########################################### [100%]
   1:xmms-mp3               ########################################### [100%]
[root@localhost ~]#
منبع
_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=1
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=136
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=9