خبرها [1]: ردهت به استراتژی میزکارش باز می‌گردد [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
RedHat [3]

در سال ۲۰۰۳ شرکت ردهت تولید لینوکس‌ خود را متوقف و به تولید توزیع‌های RHEL و Fedora پرداخت. برخی از کاربران بر این باور بودند که ردهت با این عمل نشان داده است که از میزکارها پشتیبانی نخواهد کرد و بازار میزکار را رها کرده است، اما ردهت با اعلام آگهی انتشار [4] Red Hat Global Desktop نشان داد که با قدرت بیشتری به سوی میزکارها حرکت می‌کند. در صورتی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید می‌توانید به اینجا [5]مراجعه کنید.

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=1
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=1135
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=13
  [4] http://www.press.redhat.com/2008/04/16/whats-going-on-with-red-hat-desktop-systems-an-update/
  [5] http://www.press.redhat.com/2008/04/16/whats-going-on-with-red-hat-desktop-systems-an-update/