نرم افزار [1]: یک موتور ویکی جدید تحت agpl3 [2]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۸۶
اخبار [3]

موتور ویکی که سایت wikidot.com بر اساس آن است از سوی شرکت Wikidot Inc تحت مجوز AGPL3 منتشر شد. این شرکت هر دو نسخه‌ی ۱ و ۲ را تحت این مجوز منتشر کرده است که این سایت در حال حاضر بر پایه‌ی نسخه یک است و نسخه‌ی دو نیز در حال انتشار است. این بدان معناست که با دریافت این محصول و بر اساس ضوابط AGPL3 می‌توانید Wikidot.com خودتان را راه بیاندازید. برای مشاهده‌ی آگهی این انتشار می‌توانید اینجا [4] کلیک کنید.

_LINKS
  [1] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=8
  [2] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&file=article&sid=1107
  [3] https://www.gnuiran.org/index.php?name=News&catid=&topic=2
  [4] http://www.wikidot.com/forum/t-38636/wikidot-released-under-gnu-affero-general-public-license-v3